is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. K. Pauochia.'v.l Abmbestdcr.

Jb. de Vries, President. G. S. Spoelstra, Penningm. P. H. H. Scbolte, Vice-Pr. D. van der Meer, Sr. Secre-T. H. W. Kleinscbmit. taris.

R. K. Kiks-Vereeniging: „Stelsel-Hare.” Joh. H. R. V. d. Putten, Pres Joh. F. Berndes, Secre-Herm. Schrage, Penningm. taris.

E. K. Leesgezelschap:

J. J. Sletering, Pastoor, President. Joh. Velthuis, Secretaris-Penningmeester,

M ARIA-V EKEE.NIGING.

De leden belasten zich met bet vervaardigen van kleedingstukken en bet nitdeelen derzelve aan de armen.

Mej. Susanna Witte, Presid.|Mej. Maria Nuyens, Sec. „ Helena van den Oever,j „ Tb. Bleeker, Maga' Vice-Presidente. | zijnmeesteresse.

St. Jozefs Gesticht,

voor R. K. Weezen en Armen, tevens Gasthuis, bestuurd door Eerw. Zusters Franciscanessen onder Directie van bet R. K. Armbestuur.

R. K. Parochiale Jorgevsschool.

onder bestuur der Heeren Kerkmeesters. Hoofdonderwijzer: J. H. R. van der Putten. Hulp „ W. S. Uiterkainp.

De arme jongens ontvangen gratis onderwijs.

Pensionaat St.-Anna.

bediend door Eerw. Zusters Franciscanessen. R. K. Meisjesscholen.

Arme meisjes ontvangen hier onderwijs tegen eene matige vergoeding, welke door het Armbestuur wordt betaald.

Hameien (Utrecht), Dekenaat Montfoort. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f28.- Gr. Kaas, Pastoor, 1837—61—88. M. van Brienen, Kapelaan, 1848-72—82.

Peocessie naar Sitïard.

Theodorus van Vliet, Broedermeester. C. Voorn, Broedermeester.