is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. N. van Heesbeen, Kapelaan, 1848 72—78. C. G. Prinsen, „ 1852 75^77.

J. van de Kromvoort, Assistent, 1842—66 82. A. M. van Erp, „ 1854 78—84.

Gesticht van LiEFHAniGHEin.

Bestuurd door Eerw. Zusters van Liefde, met afdeelingen in Geldrop, Son, Den Dungen, Rosmalen en Raamsdonksveer.

Hier wordt door de Zusters lager onderwijs gegeven aan meisjes, eene Bewaarschool gehouden en de spijzen benoodigd voor de bedeelden der St. Yincentius-Yereeniging gekookt. Yoorts bedienen zij het aan haar huis verbonden

Gesticht voor Oude Mannen, Vrouwen en Zieken.

Bij het Gast- of Ziekenhuis is eene afzonderlijke inrichting voor besmettelijke ziekten. Oude of gebrekkige personen uit andere gemeenten kunnen in het Oude Mannen- en Yrouwenhuis besteed worden.

Yereeniging van den H. Yincentius a Paulo. F. A. Manders, President. ] A. Bolsius, Secretaris.

Liefdewerk ;,Oud Papier.”

L. J. Bolsius, Voorzitter. Seitaart (Noord-Brabant), Dekenaat Helmond. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer •. f 20. – F. A. Clercx, Pastoor, 1825—50—72. J. Timmer, Assistent, 1856—88—84.

Sensmeer (Blauwhuis), bij Bolsward (Friesland). Dekenaat Sneek. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer f3O.— G. J. Evers, Pastoor, 1824—48—66. G. Groothuis, Kapelaan, 1849 -76—80.

Kekkmeestebs.

S. R. Minnema, Secretaris. ] J. M. Galama. J. B. Siemonsma, Penn. 1 Jozef Simonsma.

Armmeesters.

,T. Feenstra, President. | S. IJdema.