is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 12, 1886, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tnegeioijd aan luit dierbaar bloeit onzes ITeéren.

Nieuwe Maan, Donderdag I Juli, ’s avonds 10 u. 20 m. Eerste Kwartier, , 8 „ ’s middags I „ 38 „ Volle Mami, Vrijdag 10 „ ’s morgeus 3 „ 28 n Laatste Kwartier, Zaterdag 24 „ „ 7 „ 41 „ Nieuwe Maan, „ 31 „ „ 5 „ 45 „

1 Donderdag.! Octaafdag van het 11. Sacrament en van den I H. Joannes den Dooper. 2 Vrijdag. * I Feestdag van het H. Hart van Jezus. 3 Zaterdag, iO. L. vr. AHsitatie of het bezoek der 11. Maagd j Maria aan hare nicht Elisabeth. In ’t Bisdom Roerinond: Vastendaa.

4 ZONDAG* Eeh.sie Zond.vg der jivand en 3e na Pin lasteren. Feest van het dierbaar bloed des Heereu. Gedenkdag der overbrenging van de relikwieën van den H. Martinus, patroon der stad Utrecht. Evangelie: Het verloren schaap en lU verloren drachme. Lucas XV : I—lo.

wlutiiiHc. jjiiuas .A. v : i—ro. 5 Maandag. In het Bisdom Haarlem: HII. Bonifacins en Gezellen, Apostel van Dnitschland en Nederland, Martelaren, j" 755. lIH. Cyrillus en Methodius, Bisschoppen en Belijders, Anostelen der Slavische volkereii.

ivpusicieu uer oiavisouo voiKeren. 6 Dinsdag. Octaafdag der HH. Apostelen Petrus en Paulns, f 07. H. God el i va. Martelares, f 1070. 7 Woensdag. 11. Aliohael de Sanetis, Belijder, f 102,5. 8 Donderdag. 11. Elisaboth, Koningin van Portugal, We-

[ diiwe, f 1330. 9 Vrijdag, j 11. Leonardus en Gezellen, Martelaren van i Goroiini, f 1572. 10 Zaterdag. [De ieven lIH. Broeders, Martelaren, "t" 2e eeuw.

*) Vrijdaj; na ’t (Jetaaf van H. SacmmenLulag: Feest van het 11. Hart van Jezus, J herste Zondai' der maand Juli: Feest van het dierbaar bloed des lleeren.

3