is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 12, 1886, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toegewijd aan het 11. Hart van Maria.

V ** ’s avonds O u. 26 m' Volle Maan, Zaterdag 14 „ ,8 1 Laatste Kwartier, Zondag 22 „ 1 ia " Nieuwe Maan, ."ay , midLgs 6lïï I

1 ZONDAG. Zondag der maand en 7ena Piiikj steren. Petrus Banden. De ZevenMacba-I been en hunne moeder, Martelaren, uit bet O. ï. I Evangelie: De goede en de kwade boom. Mattbeus Vil: 15—21.

2 Maandag. H. Alpbonsus Maria de Liguori, Bisscliop. Belijder en Leeraar, insteller van de der PP. Redemptoristen, f 1787. I H. Stepbanus, Paus en Martelaar, f 257. j Anaat van Portiuncula in de kerken der ] paters Prancisoanen.

8 Dinsdag, j Vinding der relikwie van den H. Stepbanus . .1 Iste Martelaar, iu het jaar 415. 4 Hoensdag. H. Dominions, Belijder en stichter der Prc: diklieeren-orde, f 1221. 5 Donderdag.‘ O. L. Vrouw ïer Sneeuw. I» V }*nrl*jre Cln,!. j. 1 • t -r-r

o V rijdag. . Gedaanteverandering des Heeres oi) Thabor. / feterdag. ;H. Gajetanus, Belijder, f 1574. 11. Doua-I tus. Bisschep en Martelaar, f 660. Patroon tegen bet onweder. 8 Se Zondag na Pinksteren. H. C.vriacus en Gezellen, Martelaren, f 303. Évangelie; ~ ~ , [ onrechtvaardige rentmee.iter.lj\xcas,liNl-.\—^

j Vigilie. H. Romanus, Martelaar, + 258. 10 Dinsdag. |H. Laurentius, Diaken en Martelaar, f 258. I Dag VAX Devotie. Iu Rotterdam te vieren , I flls ZOXOAG.

11 Woensdag.'h. Tiburtiüs, Martelaar, f 286.