is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 12, 1886, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten boven het gewone briefport, wanneer de geadresseerde binnen den gewonen kring der bestelling van het postkantoor oi slechts 2.5 kilometer daarbuiten woont; bediaagt die afstand meer, dan wordt voor elke 2.5 kilometer (of gedeelte daarvan) buiten den kring telkens 15 cents meer berekend. Behalve het port en expresseloon moeten de veergelden of andere buitengewone onkosten door den afzender gedragen worden. Op het adres moet duidelijk geschreven worden: Expresse Bestelling.

Expresse-loon, enz. moet vooruit betaald worden, door middel van postzegels op den briet bevestigd.

Expresse-brieven die na tien uur ’s avonds aankomen, worden den volgenden morgen ten 7 uur besteld.

j. cr. Kzoon,

.Tlr. ö.TBÏ»,

Heereiistraat 10, AMSTERDAM.

FABRIEK EN MAGAZIJN van

HII isli o 11(1 el ij ke Arilkeleii, als: Kachels, llaarilen, Foriiii»*eii, Ke(lekanteii, nieuw verbeterde Petroleiiiu-kookmaciiiEtes, enx.

H. A LIN K,

âmiâ, àmêwìzegàam,

Nieuwendijk, 13 & 16.

TIAGAMJ.V

van Haarden, Kachels, Fornuizen, Ledekanten, Fetroleum-Kooktoestellen en

Compleete Keiikeniurichtingeii.