is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria van Leuwarden , Woensel. 1000. Mej. Johanna v. d. Velden, Woensel. 1000 Mej. Marie Hermans, Zierikzee. 4000. Mej. Johanna van Haaren, Haps. 2200. De jongeh. Edmund en Gustaaf Schlosmacher, St-Coriielius-Gesticht, Reuzel. 2200. Den Heer W. J. van Dam, Ouderkerk. 2000. Mej. Louisa Neve, Hontenisse 1000. Oliviers Koop, Hoorn 1000. De Eerw. Overste v. h. Liefdegesticht, Montfoort. 8700. Mej. Johanna Jansen en Bertha Hendriksen, Zelatricen, Zevenaar. 1100. Antoon Keeris, te Steensel. 1200. Mej. Dora Wigman, Westervoort. 2020. Mej. Anna M. J. Groenestege, Huize Bunzinge, te Steenwijkerwold. 2825. Mej. Joh M. v. den Broek, St Oedenrode. 1100. Mej. C. en S. Mutsaers, Tilburg. 1000. Den Heer Bruelle, Tilburg. 1000. Den Heer A. Miltenburg, Westerdijk 12, Utrecht lüOO. Mej. Joanna van Koolwijk, Hoofdtresorierster, Ewijk. 11.000. Den Heer Fr. Daniels, Nijmegen. (Hezelstraat) 11.000. H. Kindsheid te Leur 6000. Den Heer J. Rikkink, Onderwijzer, Denekamp. 100.

DOODSBERICHTEN.

4“ Graaf De Ludre, lid van den Centralen Raad, overleden in zijn 67® jaar, na een leven, dat aan God, aan de armen en aan de bevordering van het goede was toegewijd. Uit Nederland:

2® (Bisdom ’s- Bosch) a). De Zeereerw. Heer W. van Asten Pastoor te Helmond, weldoener (zie bladz. 120.

b). Best: Gatharina Keraps . weldoenster (zie bladz. 120.)

c). Tilburg, par. Heuvel; Mej. A. Selders, weldoenster (zie bladz. 120)

d). Oirschot: Mevr, de Wed. J. M. de Vocht-Kemps, hoofdtresorierster aldaar.

e). Boxtel: Mei. G. J. van den Bogaard, weldoenster (zie bladz. 120.)

/). Boxtel: Gornelia van Liempt, zelatrice en weldoenster (zie bladz. 120.)

g) Boxtel: Gornelia van Rumond, zelatrice aldaar.

h.) Tilburg, par. St. Jozef: Gornelia van Riel, weldoenster (zie bladz. 120.)

i.) Asten : Mevr. Frencken, hoofdtresorierster en weldoenster (zie bldz. 121‘.)

Van elders.

3® Nog 3 EE. HH. Geestelijken, en 43 andere weldoeners, ijveraars enz., één uit Rio Janeiro (Angelo Farla, zelateur), de 42 overige uit Frankrijk.