is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48® JAARGANG,

N® 283

FRANKRIJK.

CENTRALE RAAD.

Samenstelling' van het Bestuur des Gcnootschnps voor 1898

Kardinaal Beschermer: Z. Em. Kard. Vincenzo Vannutelli te Rome.

De Hoogeerw. H. Demimuid, Geheim Kamerheer van Z. H. den Paus, Algemeen Bestuurder des Genootschaps, Voorzitter.

De Zeereerw. Pater Nouvelle, Vicaris Generaal der Oratorianen, Ondervoorzitter. ’

De Zeereerw. Heer Pernot, Bestuurder van het Seminarie der Vreemde Missiën , Eerste Secretaris.

De Zeereerw. Pater Tournade, Procurator van het Gezelschap van Jesus, Tweede Secretaris.

Baron de LangsdorfT, Eerste Penningmeester.

Vicomte Le Rebours, Tweede Penningmeester.