is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE UOSTZEOELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID ZIJN INGEKOMEN VAN 8 OCTOBER TOT 8 DECEMBER 1898 van

Mej. de Wed. Boskelion , Hoatenisse 20,000. Mej. P. Groen, Waaiiand 1000. Een offertje van de lieve schooljeugd te Didam, ter eere van alle Gods lieve Heiligen , tot lafenis der geloovige zielen 10.000 De Gezusters Sommelink, Groenloo 2.000. Mej. G. Stroot, Delden 1000. N. N. 9000. Mej, Petronella van Duren, Nistelroode 1000, Mej. Anna C. v. d. Pas , Udenhout 3900. Mej. Bertba Vlemmings, Deurne 1600. Mej. Paulina Wouters, Deurne 500, Mej. Petronella v. d. Linden, Woensel 1000. Mej. van Buren, Voorburg 2000. Mej. Wllhelmina Knijnenburg, lOOO. Mej. A. C. Vermist, Beem■ster 3750. Mej. L. ter Stege , Arnhem 10.000. Den jongenheer J. v. Griensven , Deurne 1100. Den jougenh. A, Verbuist, Deurne 500, Mej. Eugenie Rademakers , Ossenisse 1200. De Eerw. Zusters Dominicanessen en de schoolkinderen te Laren fN. H.) 42,600. Den Heer H. Noordermeer, Overschie 1000. Mej. M. Simmelink, Velp bij Arnhem •3500. De leerlingen der St.-Catharina-school te ’s-Bosch 8500. Mej. A. V d. Meij, Wijk aan zee 2000. Mej. Diiia Weeber, Hoogwoud 200. Mej. Clasina Dekker, Hoogwoud 100. Den Heer C. Schoenmakers, 'Hoogwoud 200. Den Heer Job v. Rozendaal, Ovezande 1000. Het ■St.-Henricus-Gesticht te Grave 6000. Mej. de Wed. F, Staal en kinderen te Müurbeke (Waes.) België 1259. De schoolkinderen v. h. Liefdegesticht te Geldrop 10,000. Van de schoolkinderen van Panheel (Limburg) 10,000. Mej. C, V. d. Steen , geb. v. Schie te Warmond 1000. Den Heer Victor v. d. Bosch 2000. Den Heer W. J. Vesseur, Oude ‘Wetering 4000. Van Eduard en Mathilda Bogaart te Groenendijk (Hou„ ’teuisse) 1000.

DOODSBERICHTEN.

Uit Nederland : (Bisdom ’s Bosch.)

Schijndel: de Heer Lambertus Goiiaerts, weldoener (zie ’bladz. 162, 11®.)

2®. Made: Mej. Wübelmina van Helvoort, geb. Kuipers, Oppertresorierster en sedert 45 jaren zeer ijverige Zelatriee van het Genootschap; overleden den 1'“ November 1898.

Van elders:

3®. Twee EE. HH. Geestelijken en ééne kloosterzuster uit iFrankrijk, en nog 4 ijveraarsters of weldoensters, 1 uit Frankrijk, 2 uit België en 1 uit Brazilië.