is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijlen Mej. C. v. T. /305, c) snoepcenten van arme kinderen der Zustersschool ƒ20,50 en d) van de Juffrouwen kweekelingen der Zustersschool I 31,57.

38. Eersel schaal ƒ29,70.

39. Neerbosch. a) Opbrengst van het Kerstkribje /'4, b) liefdegift ƒ3,50, c) als liefdegill / 0,60, d) tot eene bijzondere intentie ƒ0,50.

40. Donk. Offer bij het feest der H. Kindsheid ƒ25.

41. Nijmegen. Door tusschenkomst der Dames a) M. Mengsen en J. Jansen van N. N. ƒ 100, b) H. Daniels en G. Hamer ƒ25 en c) H. Broekman en G. v. Aernsbergen ƒ 25.

42. Vessem. Buitengewone gift a ƒlO.

Over 1899.

1. Vorstenboscb. Van wijlen Mevrouw Pastoors-Hermans, gedurende vele jaren Hoofdtresorierster te Grave en Weldoenster ƒ6O.

2. Uit Schijndel a) voor de H. Kindsheid tot zekere intentie van P. K. ƒ5 en tn van wijlen den Heer Adrianus Henricus van der Velden om een slaafle af te koopen , aan hetwelk men gelieve de namen te geven van Adrianus Henricus ƒ5O.

3. Boxmeer, a) ’t Offer bij het Kribje van Jesus ƒ7,28 en b) van eene weldoenster ƒ12,72.

4. Waspik. Ofï'ergiften in de kerk ƒ11,60.

5. N. N. uit Tilburg; want het is van ’tjaar 50 jaar geleden dat de H. Kindsheid in het Diocees van ’s Bosch is opgericht ƒ5O.

6. Tilburg. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubilé van de oprichting van het Genootschap der H. Kindsheid van Jesus in het Diocees van ’s Bosch f 200.