is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Josephus Jansen , van Baarle-Nassau , in Mongolië , van den Heer Franciscus Verheyen, voor het vrijkoopen van vier kinderen. Oost-Eind: N. N. ƒ‘2s. Dongen: van een feestje der pensionairen ƒSB. Liefdegiften ƒ66,75. Leur: ƒ12.50; tot vrijkooping van een slavinnetje te noemen : Jacoba, Petronella van den Berg. Wagenberg van N. N. ƒSO; tot aankoop van twee slaafjes, bij den H. Doop te noemen: Petrus en Sebastiana, mede tot lafenis der geloovige zielen. Teteringen : N. N. ƒls en N. N. ƒ5. Stoppeldijk: ƒSO tot aankoop van twee slaafjes, bij den H. Doop te noemen : Maria, Elisa; en Elisa Maria. Prinsen bage : liefdegiften: ƒ137,94.

MISSIËN.

ilMïMi

Brief van Zuster Mathilda, Overste der Zusters van St. Maurus te Yokohania {Japan) aan den Hoog eer w. Heer Algemeen Bestuurder.

Hoogeerw. Heer ,

lvorens ik u over onze kleine Japanneezen ga spreken, ?t-'rbzuit gij mij , hoop ik , wel veroorloven , een en ander mede te deelen over de kinderen van Frankrijk : het is immers niet alleen door de aalmoezen , die zij ons door uwe bemiddeling zenden, dat wij met hen in betrekking staan.

De lezing der Annalen wekt hunne verbeelding' op, treft hunne harten en doet in hunne jeugdige zieltjes de begeerte ontvlammen om eenmaal den arbeid en de vermoeienissen