is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillen van de gewone cijfers alleen door hunne samenstelling , welke veel ingewikkelder is.

Ten slotte zijn er nog de handelcijfers, welke gebruikt worden tot het schrijven der gewone rekeningen. Deze verschillen van de voorgaande twee soorten , daar de vorm eenvoudiger is, en ze, als onze cijfers, van links naar rechts schreven worden; doch onder ieder cijfer wordt de rangnaam bijgevoegd.

Dit zal wel voldoende zijn voor de cijfers. Thans eenige woorden over hunne manier van rekenen. Het meerendeel der Chineezen volgt de methode van vader Adam , d. w. z. rekent uit t hoofd. Men moet bekennen dat er zijn, die het door gedurige oefening redelijk ver gebracht hebben. De kooplieden, winkeliers en anderen, die wat meer met sapeken moeten omgaan , bedienen zich van een telbord , dat men, wanneer men er geen hij de hand heeft, nog al eens vervangt door sapeken, die men op den grond rangschikt in den vorm van een telbord. Eene kleine schets zal dit rekenmachien heter verklaren dan eene beschrijving. Ik vat dus al mijne teekenkunde samen om er eentje af te schetsen.

Gelijk UHoogeerw. ziet, is een chineesch telbord niets, anders dan een vierkant raampje, dat verdeeld wordt in twee