is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport: 579,28

Ittervoort 10,—

Leveroy 39,—

Nederweert 141,—

Neeritter 40,46

Ospel. (1) 132,--

Roggel 112,—

Stamproy 85,—

Swarlbroek 14,13

Tungelroy. . . . ■ 29,33

Totaal: 1182,20

DECANAAT WIJK. gl. C.

Wijk (2) 191,58

Breust 562,—

St. Geertruide. . . . 58,36

Gronsveld. . , . . 5,04

Heer 2,—

Heugem (3). . . . 122,50

Totaal: 941,48

Recapitulatie, gl. ets.

Decan: Roermond. . 1437,76

» Echt. . . . 912,42

Transporteeren: 2350,18

Transport: 2350,18

Drcan. Gennep. . . 700,51

1) Gulpen. . . 1387,65

» Heerlen. . . 1076,32

» Hoist. . . . 2830,03

» Kerkrade. . 1474,05

» Maastricht 1200,02

» Meerssen. . . 845,30

« Schinnen.. ■ 693,30

» Sittard. . ■ 363,50

.) Yenlo. . . 1628,06

» Weert. . . 1182,20

„ Wijk.. . . 941,48

Totaal: 16,672,60

Naar Aken gezonden , te zamen. f 3,439,37

Totaal hier ontv.: -13,233,23

UITGAVEN :

Voor de annalen, lijsten en vracht, f 568,—

Batig saldo ; -12,665,23

Aldus opgemaakt te Roermond , 30 Juni 1899. De Diocesaan-Directeur:

E. VAN Boom , Kanunnik.

(1) Hieronder eene gift van ƒl5,—

(2) Hierin begrepen /*25,— tot vrijkoop van twee kinderen.

(3) Hieronder begrepen het bedrag tot vrijkoop van een slaafje te noemen Michaël van Heugem.