is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Balan’ce 1898

Totaal der ontvangsten f 33744,98

lolaal der uilgaven 1388,98

132356,

Geheel overgeinaakt aan den Gentralen Raad te Parijs. Aldus met de specifieke rekening conform bevonden , den 11 October 1899, door

A. VAN DE Laar,

Alg. Directeur van het Genootschap voor het

Bisdom van 's Bosch

N» 2458.

Door Ons gezien en goedgekeurd.

De Bisschep van ’s Bosch

1 W. VAN DE Ven.

N.B. 1“ Onder de ontvangsten in de onderscheidene parochiën zijn begrepen de volgende liefdegiften: Tilburg, parochie Heike, collecte onder de H. Mis met de Feesten der H. Kindsheid / 32,30 en / 30,80; door bemiddeling van den Weled.- Heer C. Wouters van wijlen Mej. Maria Elisabeth Klijsen, gedurende bijna 50 jaren volijverige Tresoriersler der H. Kindsheid van .Mej. C. v. T. overleden Zelatrice / 305 ; van de julfrouwen kweekelingen der Zustersschool / 31,57; bespaarde penningen der arme kinderen der Zustersschool ƒ 20,50; en er nog onder begrepen de bijdrage der parochie Noordhoek. Tilburg parochie Goirke collecten ƒ 31,01' ; van de kinderen der St. Jansschool / 76 en er nog onder begrepen de bijdrage der parochie Hasselt. Hilvarenbcek door bemiddeling van den Zeereerw. Heer P. v. der Loo Deken en Pastoor van N. N. f 100. Nijmegen door bemiddeling der volgende Dames: M. Mengsen en J. Jansen van N. N. /100. H. Daniels en G. Hamer ƒ25 en H. Broekman en G. van Aernsbergen ƒ 25. Moergestel eene gift a / 26,50. Groot-Linden eene gift a / 25. ’s Bosch parochie St. Jacob van N. N. tot vrijkooping van een slaafje bij het H. Doopsel