is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen Johannes en Chrislina /50 en voor een vrij te koopen slavinnetje te noemen l*etrus/25. Woensel: opdat onze Thijs eene brave jongen moge worden /'‘>s; en om vier kinderen vrij te koopen te noemen Johannes, Petronella, Petrus en Josina van Kemenade Boxmeer aan liefdegiften /'SO. Boerdonk tot afkoop van een Sineesch kind te doopen Petrus /50 en nog aan giften / 32,(50. Donk de offer van het feest / 25. Eersel schaalcoliecten / 29,70. Heumen er onder begrepen de bijdrage van Malden. Beuningen eene gift a / 25. De Eerde van N. N. voor het doopen van twee kindei'en , welke de namen zullen dragen van Gerardus en Diliana / 25. St. Midi iels-Gestel door de ijverige bemoeiingen der Zelatricen bijeengebracht tot vrijkoop van slaafjes te noemen Adriana en .lohanna Maria / iOO; door bemiddeling van den Weleerw. Heer J. J. Kluijtmans Kapelaan a) uit dankbaarlieid en om nieuwen zegen , tot vrijkoop van een slaafje te noemen Petrus /OO; en b) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Joannes / 50. Zeeland de offer / 50. Sdiijndel schaalcollecte van 7 Juni 1898 /'25,76; van wijlen Mej. Elisabeth Piet Korsten /25; en van wijlen den Heer Lambertus Goijaerts /25. Liessel eene aalmoes van A. B. / 25. Leende tot vrijkoop van twee slaafjes te noemen Gerardus Majella en .Maria / 50; van N N. voor de arme Ghineezen /25; van E. 1.. tot eene bijzondere intentie/'25; tot vrijkooping van twee slaafjes te noemen Maria en Jo.seph. ƒSO; tol eene bijzondere intentie ƒ25. en T. V. Z. D. ƒ25. JSuenen door bemiddeling van den Weleerw. Heer A. van Grinsven Pastoor a) tot afkoop van twee slaafjes te noemen Joannes en Johannes ƒSO, b) tot afkoop van twee slaafjes te noemen fVanciscus en Francisca ƒSO; en c) tot afkoop van twee slaaijjes te noemen Willem en Aldegondis / 25.

2*' Onder de liefdegiften :

Door bemiddeling van den Hoogeerw. Heer Mgr.

A. van de Laar Vicarius Generaal en Algemeen