is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOODSBERICHTEN.

In het tjebed der leden worden aanbevolen :

1" Z. D. H. Mgr. Taurin Gahagne, van de orde der pucijnen, Ap. Vic. der Galla’s (Oost Afrika), overleden te Garcassonne (Frankrijk) waar hij zich gereed maakte om naa: zijne vejrre Missie weder te keeren.

2'' Z. D. H. Mgr. Simon , S. J. Ap. Vic. van Kjang-nan (Sina), overleden te Sjang-hai, na slechts 46 dagen het bisschoppelijk ambt te hebben bekleed.

3“ Mgr. Ghouzy van de Vreemde Missiën, Ap. Pref. van Kwang-si (Sina). Geboren bij Lyon den 5 Maart 1837, vertrok bij in 1860 als Missionaris naar Ghina; in 1891 werd hij tot Ap. Prefect van Kwang-si benoemd.

4“ Hare Hoogheid prinses Sophia Maria Gabrielle var Loewenstein , den 25 September 11. overleden op het kasteel Fiscbhorn, in de Alpen van het bisdom Salzburg.

Uit Nederland : (Bisdom ’s-Bosch.)

S® o) Zevenbergen : Mej. Adriana Krielen, zelatrice.

b. Lage-Zwaluwe ; Mej. Dymphna Tabak, ijverige zelatrice der H. Kindsheid.

c. Scbijndel: Mej. Anna Maria Petrus van Liempd, Tresorierster en weldoenster (Zie blz. 171.)

Van elders:

B” Nog 5 ijveraarsters of weldoensters, 4in Frankrijk en eene in Oostenrijk.