is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aaaaiLasj

VAN HET

GMOOTSCHitP BEK H. KI

TOT HET

DOOPEIM- eist veukoolee

DRH

ONGEloovltE KI.DERE» 1» SM E» JH„E»E AFSODISCBE IA»BE».

TILBUEG, -*™*rtkkerij van het E. K. Jongensweeshuis, I 190(^