is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESPECIFICEERDE STAAT

der ontvangsten , welke uit onderscheiden landen te Parijs zijn ingekomen.

EUROPA.

Nederland. (1). fr. 146,399 83

België. . . – 386,109.78

Luxemburg. . – 26,830.—

Frankrijk., (2). -1,089,561.97

Pruisen. . . – 577,869.—

Elzas-Lotharingen. 157,878.15

Beieren. . . – 326,131.95

Baden. ... – 99,040.30

Wurtemberg. . ■ 67,259.

Oostenrijk. . – 145,310.53

Zwitserland. . – 97,811.60

Rome. (3) . . – 44,265.30

Italië. .... 236,365.28

Malta. .... 16,961.10

Engeland en koloniën. 5,519 50

lerland. (4) . – 28,657.95

Spanje. . . – 13,352.74

Portugal. . . – 17,014.—

Griekenland. – 217.50

Polen en Rust. . – 18,742.20

Noordsche landen. – 603.10

Turkije. ... – 2.54.

AZIË.

Turkije. – 996.

Fransch Indië. . – 554.55

Engelsch Indië.. – 6,534.01

Achter-Indië. . – 390.

Sina en Japan. – 3,‘222.02

Trimsport : fr. 3,513,851.30

Transport: fr. 3,513,851.36

AFRIKA.

Noord-Afrika. . fr. 60.40

(krthago ... – 1,272.65

Senegambië en Guinea- 351.

Benin e.n Dahomey- 254.

Eguatoriaal Afrika. – 645.

Gongo – 57.83

Soudan ... – 35.

Madagaskar. . . – 290.

St. Maurice. . . – 340.

AMERIKA.

Kanada. . – 15,448.95

Vereen. Staten. (5) -102,609,70

Mexico. ... – 1,646.23

Midden-Amerika. – 895.40

Eiif/elsche Antillen. 137.75

Guyana ... – 1,600.—

Golumhia. ... – 401.50

Ecuador. ... – 1,005.

liraulië. ... – 5,035.20

Chili. . . – 3,092.97

i‘eru en Bolivia – 5,965.54

Uruguay. ... – 1,266.25

Argentinië. – 9,824.05

OCEANIE.

Sandwichminiiden. – 1,340.—

TnMü. . – 230.

Nieuw-Cnledonië. – 150.60

Philippijnen. – 100.—

N. Zeeland. . . – 100.—

Totaal fr. 3,668,865.68

(1) Hieronder 135 fr. 150. van het Hamiaansgesticht der HH. Harten te Simpelveld.

(2) Hierooder fr. 1,280.50 van Monaco , eene gift van fr. 5,000 , en fr. 900 van het vorige jaar. Te laat ontvangen fr. 1100.

(3) Hieronder uit Dalmatië fr. 980. ; opbrengst van een geschonken kapitaal fr. 12,652. re 5

(4) Hieronder fr. 2,175. uit Australië.

(5) Hieronder fr. 41,975.— van Duitschers naar Aken gezonden