is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brief van HH. DD. HH. de Apostolische Vicarissen uit het Gezelschap der Missionarissen van Algiers, aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder des Genootschai)s.

Maison-Carrée {Algiers) 1 Mei 1900.

Hoogeerwaarde Heer , Hooggeëerde Weldoener ,

Apostolische Vicarissen en Missie-oversten van het Gezelschap der Witte Paters, of hunne vertegenwoordigers , zijn in het Moederhuis des Gezelschaps vergaderd geweest ter gelegenheid van een Algemeen Kapittel. Zij hebben toen samen komen spreken over bunne werkzaamheden en tot bunne niet geringe voldoening bevonden , dat overal in hunne verschillende Missiën de liefdewerken der H. Kindsheid aanmerkelijk zijn toegenomen.

Alvorens uiteen te gaan, gevoelen zij de behoefte om aan U, Hoogeerw. Heer Bestuurder, en aan de liefdadige Leden des Genootschaps de hulde hunner dankbaarheid en eerbiedige toegenegenheid aan te bieden. Dat duizenden en nogmaals duizenden jonge Kabyliërs, Arabieren en Negers in onze weeshuizen en scholen onzen heiligen godsdienst leeren kennen en beoefenen, hebben wij grootendeels aan u te danken, en het is ons niet mogelijk dit te vergeten. De aalmoezen van uw bewonderenswaardig Genootschap en de gebeden door Uen al de leden gestort, hebben ons in staat gesteld al dit goede tot stand te brengen.

Daarom, Hoogeerwaarde Heer en Hooggeëerde Weldoener, doordrongen als wij zijn van innige dankbaarheid en ons onmachtig gevoelende om dien plicht van erkentenis naar eisch