is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te kwijten , willen wij U ten minste de verzekerinß geven , dat wij dagelijks in elk onzer Missiën trouw zullen bidden en onze kinderen doen bidden voor UHoogeerwaarde, voor de Heeren Leden van uwen Raad en voor al de deelgenooten der H. Kindsheid.

Wij smeeken U, Hoogeerwaarde Heer en Hooggeëerde Weldoener, dit gering blijk onzer oprechte erkentelijkheid te willen aanvaarden, te zamen met de hulde van den diepen eerbied, waarmede wij de eer bebben ons te noemen ,

Uwe zeer nederige dienaren,

-j- Ad. Lechaptois. J. Dupont Ap. Vic. Ap. Vic.

Voor Mgr. Hirth, bissch. van Thevesia, Ap. Vic. van Noord-Nyanza, Aug. Achte.

Voor Mgr. Hacquard , bissch. van Rusicada , Ap. Vic. van de Sahara en Soedan , F. H. Eveillard.

Voor Mgr. Gerboin, bissch. van Tuburbo, Ap. Vic. van Oen janjembee , Simon Moullec.

Voor Mgr. Roelens, bissch. van Djerba, Ap. Vic. van Opper-Kongo, Hed. Herrebaut. P. Baldit.

Provinciaal van Kabyliê.