is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2000. Mej. Catherina de Haard. Velp 2000. – Mej. Henrica v. Suepsen Leeuwen 1500. De Zelatricen vnn Rotterdam 114,500 Mej. Betty Noordmau, pensionaire Amersfoort 2400. Mej.Clara Henoing, pensionaire AmßTsfoort 1600 Mej. Virsjinie v. d. Sehrieck pensio' aire Amersfoort 200. Mej. Miné, Paula en Léoire v d. Loo , Loblth 2130. Mej. Arnolda Sinnige , Groningen 5000. Mej. Betsie van ’t Wel en Marie V. d Zaïide normalisten Amersfoort 8000. Mej. Catharina Oud, Beemster 1000. Mej. R. van ’t Wei , tot zekere intentie 4525. Mej. Petronella van Tweei, P. Schoorderwoord , Mina van Doorn, Kaatje Scheerder en B. Ilagebeuk , leerlingen der Armenschool te Amersfoort 950. Mej. K. Luijkx , M. Meeuwsen, M Onderstal, B. de Jong, M en C. Weterings, leerlingen der Burgerj'cbool te Amersfoort 1350 N. Ver. molen, 550 Liza Wijk, 500. B. Harmse , 570 M. Arends, 550. Woutera Vink, 700 Marie Rupprecht, 1500. Anna Hendriks, 1000. A. Welling, 1000. J. en G. Vreeswijk, 1000. Cornelia v. d. Hoven, 1050. —J. en C. Scheers, 4300. —C. en E. de Koniug , 2700 —G. Hamersfeld, 5000. —S. van Kalken, 1025. —C. A. en D. Hendriks 2400. Marie Soerewijn , 1200. C. Schimmel, 650. Jacobus Kroes, 425. Johan Renzing, 300 allen uit Amersfoort. —De Zusters van O. L Vrouw, Amersfoort llfiOO.

DOODSBERICHTEN

In het gebed der Leden worden aanbevolen :

1“ HH. DD. HH. Mgr. Grassi, Minderbroeder, Ap. Vic. van Noord-Sjan-si ; zijn Coadjutor, Mgr. Fogalla, van dezelfde kloosterorde; Mgr. Ferdinand Hamer, van de Missie-Gongregatie van Sebeut, Ap-Vic. van West-Mongelië, en de andere Missionarissen, Zusters en christenen, in Sina vermoord, wier dood sinds bet laatst verschenen nummer der Annalen is bekend geworden. (Onder meer de EE. HH. Zylmans en Dobbe, vau dezelfde Congregatie van Scheut; ook de E. H. Judocus van Acht, ofschoon niet gewelddadig vermoord, moet bier als onlangs overleden worden genoemd).