is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2“ De Eerw. Moeder Paola Vismara, Overste te Han-kjoe, (zie hiervóór den brief op blz. 180 tot 176) overleden den 28 Juli 11.

Uit Nederland (Bisdom ’s-Boscb.)

3” a) Best: eene weldoenster (Zie blz. 170).

b) Tilburg, par. Goirke: Teresia Kruyssen , weldoenster (Zie blz. 170).

c) Boerdonk: een overleden echtgenoot (Zie blz. 171).

d) Geldrop .• Mevr. Maria Gatbarina Eyeken, ijverige en verdienstvolle Tresorierster en Weldoenster.

Van elders:

4®. Nog twee EE. HH. Geestelijken, vier kloosterzusters, (waaronder de Eerw. Moeder De Coster, Algemeene Overste der Zusters van St. Charles te Wez in België, en eene barer medezusters), en 12 andere ijveraars, weldoeners, enz. in Frankrijk, België, Spanje en Mexico.