is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29. Beuningen a) eene gift a ƒ25 en b) eene gift a / 25.

30. Asten. Tot afkoop van een slaafje te noemen Joannes ƒ5O.

31. Boxtel a) van N. N. ƒ5 en b) van wijlen Gordina v. d. Sanden ƒ 50.

32. Tilburg parochie Korvel particuliere giften / 7,50.

33. Heunien a) Ëene gift van A. F. / 2 en b) eene gift van N. / 8.

34. Tilburg parochie Heike a) Bijdragen van de Fratersen Zustersscholen ƒ40,10 b) liefdegiften ƒ50,50.

35, Netersel, schaal hij het Feest der H. Kindsheid ƒ3,47 en b) eene gift / 41,47.

36. Moergestel van N. N. ƒ27,73.

37. Neerhosch a) Door de Zelatricen bijeengebracht voor een slavinnetje hij den Doop te noemen Maria Josepha ƒ7 b) Opbrengst van het Kerstkrihje ƒ3,50 c) van eene familie als liefdegift ƒ3,50 d) eene liefdegift ƒ1,25.

38. Middelheers a) uit Oostelheers vrijwillige gift van N. N. ƒ5 b) uit Middelheers vrijwillige gift van N. N. ƒ17,72.

39. ’s Bosch parochie St. Jacoh, a) eene liefdegift gegeven met Kerstmis tot vrijkooping van een slavinnetje te noemen Maria ƒ25 b) Collecte ƒ17,56.

40. Nuenen a) Collecte in de Kerk (November) ƒ2B b) Door bemiddeling van den Weleerw. Heer Pastoor A. van Grinsven voor twee slaafjes te noemen Matheus en Maria ƒ 100; en c) van N. N. ƒ5.

41. Herpt Collecte in de lierk ƒ14,98.

42. Eene bijzondere gift van N. N. te M. 600.

43. Ewijk a) van N. N. ƒ25 en h) van N. N. ƒ0,20.

44. Erp a) door tusschenkomst van Jos. Boerdonk van N. N. tot vrijkoop van een slaafje te noemen Adrianus Wilhelmus Wilhelmina van Erp ƒ25 en b) van de Zelatricen dezer afdeeling tot vrijkoop van een slavinnetje welker naarn zal zijn Gertruda Maria Henricus Schepens ƒ25,50.