is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over 1901

1. Geldrop door bemiddeling van den Weleerw. Heer J. J. Kluijtmans Kapelaan liefdegift van Joannes van den Hurk overleden Weldoener der H. Kindsheid f 10.

2. Tilburg parochie Goirke o) tot vrijkoop van een slaaQe en een slavinnetje de namen te geven waarvan de Initialen zijn W. H en G. G. V. d. L. / 2 en b) tot vrijkoop van een slavinnetje de namen te geven, waarvan de Initialen zijn H. V. S. f 1.

3. Oseb door tusschenkomst van den Zeereerw. Heer G. van den Boer Pastoor te Osch eene liefdegift / 25.

4. Tilburg parochie Heike Collecte 23,63*.

BISDOM YAN BREDA.

Rekening van het Genootschap oer H. Kindsheid Staat van Ontvangsten en Uitgaven over 1900

ontvangsten.

Breda – 1271,76'

Roosendaal. 1899. – 397,00 » » 1900. – 413,85

Oudenbosch. ... – 123,80

Ossenisse – 100,00

Bergen op Zoom. – 470,00

Zuiddm'pe. . – 60,00

Steenbei gen. . – 261,00

Ulicoten 139,60

Dongen – 410,00

Teteringen. ... – 225,00

Leur – 165,00

Etten. .... – 290,00

Oost-Eind. – 107,00

Oösterhout. . – 810,00

Wagenberg. . . . – 215,00

Terneuzen ... – 74,16

Den Hout 58,60

Tran.sporieeren; – 5591,77

Transport: f 5591,77'

Daarle-Nassau. . 140,00

Ptinsenhage. . . – 357,68

Stoppeldijk. ... – 160,00

Axel – 160,00

Wouw – 180,00

Hulst. . . .

Honteiiisse . . Totaal; f 6589,45'

UITGAVEN

Aan het R. K. Johgensweeshuis, Tilburg, voorliet drukken der Annalen.

ƒ224,70

Port der Annalen , bezorgen der gelden, enz. f 13,64 / 238,34

Batig slot; 6351,11'

Gezien en goedgekeurd, 7 Februari 1901 t P. Leijtkn , Bissciiop van Breda