is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijks hebben wij eenige doopsels hetzij in de apotheek, hetzij in de kapel.

Gij weet ook hoe de Geloovige Zielen ons hebhen beschermd. Op zekeren avond wilden de opstandelingen ons stadje aanvallen, maar zij vluchtten verschrikt weg, zeggende dat de muren vol soldaten stonden, terwijl er toch niet meer dan twee of drie Sineezen de wallen verdedigden.

Vaarwel, Zeereerw. Moeder; ik weet niet of wij nog den troost zullen hehben ons met elkaar te onderhouden hier op aarde Gelief ons allen te zegenen.. ..

Uwe eerbiedige en toegenegen dochters in .1. .\I. J. en Onzen H. V. Fr., (In aller naam) Maria van St. Rosalia

OUDE DOSTZEGELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DEK H, KINDSHEID

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 FEBRUARI TOT 8 APRIL 1901 van

Mej. Gabhëlla en Paula Hamelijnk , Sas van Gent 2500. Mej. Anna Vermazereu, Lottum 575. Den Heer Andr. de Vet, Gilze 1000. Mej. Maria Kastelein, Middelrode 3000. Mej. Anna van Dorst, Bergen op Zoom 1000. Mej. Maria Campenhout, Steenbergen 500. Mevr Panken-Brox, Mierlo 2400. Mej. Nella, Anna en Micbaël Lenden, Mierlo 800. Mej. Maria, en Anna Smulders, Mierlo 600. Mej. Maria van Hout, Haps 1000. Mej. Claessens van Spanje, Axel 1500. Mej. Anna de Louw, Nuenen 1000. Mej. Anna van Dijk , en Cornelia Hens, Nuenen 4400. Mej. Allegonda van Dam. Nuenen 1000. Mej. M. F. Koomen , Werversboef 1000 Mej. Anna Bruno, Amsterdam 11,500. Het Sint Willibrordus-Gesticht, ’s Hage 50,000. Het Liefdegesticht te Het Hout 4300 Den Heer W. Westerveld, Eist 3000. Mej. Maria v. Kollenburg, ’s Bosch 1050. Mej. H. v. Krngten, Boxtel 1000. Van de Zelatricen en schoolkinderen der Zusters te Neerbosch 15,000. —De Katechismus kinderen te Deventer 10,000. —W. Hoogman, Duiven 2000. De Zelatricen van Oost-, West- en Middelbeers 4000. Mej. Maria Vos, Nuenen 5160. Mej. Petronella van Dieten, Volkel