is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEIOOTSCHAP B3B® H. EMDSEMD.

ALGEMEENS REKENING OVER 1900.

ONTVANGSTEN.

1® Bijdragen en giften (waaronder fr. '6,148.90c. uit de Missiën);

In Furopa : fr. 3,523,964.78

» Azië: – 12,147.251

fr. 3,708,938.56

» Afrika: – 3,790.40

I) Amerika; – 167,355.93\

» Ocennië : – 1,680.20'

2“ Intresten van belegde gelden. . . . 8,959.42

3“ Voi’koop van prentjes, medaljes, enz. . . 115.60

Totaal der ontvangsten: fr. 3,718,013.58

Gereserveerde toelage : 1,000.—

Totaal: fr. 3,719,013.58

UITGAVEN.

1" Kantoren en briefwisseling. . . fr. 31,797.05

2“ Fransche Annalen (202.000 ex.) en ander drukwerk – 51,330.90

3“ Spaansche Annalen (4,000 ex.) . . – 2,901.75

4“ Andere onkosten in Frankrijk. . . – 15,257.10

5° ld. elders (Annalen, enz.) .... – 140,844.56

6“ Medalies en beeldjes – 20,155.30

7“ Verzendingen – 16,602.95

8" Voor het beleggen van gelden. . . – 4,538.19

9» Missen door Weldoeners gevraagd. – 11,748.85

Totaal der Uitgaven: fr. 295,177.25

Beschikbaar over 1900 ... – 3,42‘i,836.33 Gereserveerde toelage : 1,000.

Som gelijk aan hel Totaal hiernaast: /r 3,719,013.58