is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broodjes op de grage maagjes stonden te wachten. Geheel voldaan keerden allen na den afloop huiswaarts, gewis met het verlangen nog menigwerf dit blijde feest te mogen vieren.

Ja, geve de goede God, dat het Genootschap der H. Kindsheid in Didam steeds meer en meer groeie en hloeie; moge de lieve Jesus mildadige harten aansporen er het hunne toe hij te dragen om den optocht nog meer luister hij te zetten , tot Zijne eei' en glorie , en den kleinen leden der H. Kindsheid, die zoo edelmoedig hunne ofTertjes voor hunne arme broertjes en zusjes in China storten, telkenjare een recht genoegelijk feest te kunnen bezorgen ; dit blijft voorzeker een ieders wensch.”

fïigekoTïien liefdegift i Van den Heer Hub. Klarenbeek, te Schalkwijk, de som van /12 voor de hongerlijders in China. (Zie Annalen blz. 48.)