is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Parochie Benedeneind. Ilaaren door bemiddeling van den WEerw. Heer P. M. van Tetering Pastoor van N. N. /■SO. Besoijen tot vrijkoop van twee slaafjes te noemen Maria en Jozef /’2o. Ho,umen er onder begrepen de Bijdrage van Malden, hierop tot aankoop van een slaafje te noemen Johannes Laurentius /'25. Beuningen van N.N. / 25; en van N.N. /'25. St. Michiels-Gestel van wijlen Antonius Smulders tot vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius Zeeland a) van N.N. /'IOO, b) het Offer /(50; en c) tot aankoop van een slaafje te noemen Jozef /'25. Valkenswaard van eene Tresorierster voor aankoop van een slaafje te noemen Petrus Antonius /'25. a) van wijlen Mej. Maria Timmermans Petrus Henricus van der Velden voor vrijkoop van een slaafje te noemen Petrus Henricus / 50; c) van wijlen den Heer Joannes van Lieshout tot vrijkoop van 2 slaafjes en een slavinnetje te noemen Joannes, Martinus en Antoinetla ƒ75; d) van N. N. ƒ25; en e) schaalcollecten ƒ60,96. Liessel van A. B. ƒ25. Leende a) schaalcollecten in de kerk f‘■26,45 ]b) tot vrijkooping van een slaafje te noemen Joannes Baptista ƒSO ; c) ter eere van het H. Hart van Jesus voor de arme Chineezen ƒSO; d) tot vrijkooping van een slaafje te noemen Maria fbO; en e) tot eene bijzondere intentie voor de arme Chineezen ƒ65,39. Niienen a) Collecten in de kerk ƒ48,10 en /28 ; en b) door bemiddeling van den WEerw. Heer A. van Grinsven Pastoor 1® tot afkoop van 2 slaafjes te noemen ; Woulerus en Hendrika ƒSO; en voor twee slaafjes te noemen Matheus en Maria /100. St Hubert van wijlen de Wed. Petrus van Dijk tot vrijkoop van een slaafje en een slavinnetje, die den naam zullen dragen Petrus en Anna-Maria /100. Ewijk van N. N. ƒ25, en Ravenstein er onder begrepen de bijdrage van Deemen.

2®. Onder de liefdegiften: Door bemiddeling van den Hoogeerw. Heer Mgr. A. van de Laar Vicarius Generaal en