is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeen Directeur des Genootschaps uit Best van eene Zelatrice tot aankoop van een slaafje. . . ./' 25,—

Van wijlen Mej. Maria Petronella Huberta van der Velden overleden te Eindhoven den 3*’'" Juli 189.'. – 500,

Uit Lieshout van den Edelachtb. Heer J. van den Heuvel bij het overlijden zijner Echtgenoote. . – 25,

Van wijlen den Zeereerw. Heer P. Kemps Pastoor te Made 480,50

Van Mej. Petronella Beyer den 1 Maart te Nistelrode overleden. – 100,

Uit Esch van eene overledene tot aankoop van een – 300,

Waalwijk tot vrijkoop van zes slaafjes te noemen Hubertus Gornelis en van zes slavinnetjes te noemen Huberta Gornelia – 300,—

Van wijlen den Zeereerw. Heer Antonius Waghter Pastoor te Gasteren. ..... – 40t>,—

’s Bosch parochie St. Jacob van wijlen Mejufl'r. Elisabeth Meuwese Oppertresorierster. . . – 1000,—

Van den Zeereerw. Heer J. van Sluysvelt Pastoor en Deken van Valkenswaard overleden. . . – 255,—

Door tusschenkomst van den Weleerw, Heer J. Pijnenburg Pastoor uit Best van een overleden Weldoenster. ......... 200,

Door tusschenkomst van den Weleerw. Heer J. Pijnenburg Pastoor te Best van N. N. . . – 25,—

Uit Schijndel van N. N. . . . . – 100,—

Uit Maasheeze. ....... 50,—

’s Bosch par. St. Jan door tusschenkomst van Mevr, van Rijckevorsel-Robert van eene Zelatrice tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Josepha Maria van den Bosch voor eene bijzondere intentie ter eere van de H. Familie met het aanstaande Kerstfeest – 25,

Transporteeren /' 3785,50