is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5‘2® JAARGANG.

N" 307.

— – • ■■■'

CEITRALE MAD.

Samenstelling van het Bestuur des Genootschaps voor 1902.

Kardinaal Beschermer: Z. Em. Kard. V[ncenzo Vannütei.li te Rome.

De Hoogeerw. H. Deniimuid, Geheim Kamerheer van Z. H. den Paus, eerekariunnik van Parijs en Bayeux Algemeen Bestuurden- des Genootsehaps , Voorzitter.

De Zeereerw. Pater Nouvelle, Vii'aris Generaal der Oratorianen , Ondervoorzitter.

De Zeereerw. Heer Pernot, Bestuurder van het Seminarie der Vreemde Missiën , Eerste Secretaris.

De Zeereerw. Pater Tournade, Procui ator van’'het Gezelschap van Jesus, Tweede Secretaris.

Baron de LangsdorfT, Eerste Penningmeester.

Vicomte Le Rebours, Tweede Penningmeester.