is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerw. Frater Bertrandus f 80 en b) van de Zusterschool 6,25.

18. Grave van de Fraterschool / 53,70.

19. Boerdonk aan giften /■ 14.

20. St. Hubert a) van J. S. tot lafenis der zielen van Jen J. /’2O, b) van N. N. voor het geluk hunner kinderen ƒ 10, c) van N. N. voor een zieke om genezing fiO, d) van N. N. voor de arme kinderen van China fb, e) van T. N. voor het geluk van hun kind ƒ5, ƒ) van N. N. voor het welzijn van hun huisgezin /2,50, g) van V. S. uit dankbaarheid ƒ2, h) van N. N. tot lafenis eener ziel ƒ2, i) van N. N. voor twee slaafles Joannes en Gerardus /5; en ƒ) van G. T. K. ter zielelafenis ƒl.

21. St. Michiels-Gestel voor een slaafje /6,50.

22. Maashees a) collecte bij de feestmis 23,42 en b) van N. N. ƒ 1.

23. Tilburg door bemiddeling van den Hoogeerw. Pater M. L. Drabbe, Superior Generaal der Fraters 57,60.

24. Hulsel collecte bij het feest der H. Kindsheid ƒl7.

25. Liemde a) van N. N. tot vrijkoop van een slaaQe

ƒ25; en b) verschillende giften en schaalcollecte / 30,50.

26. De fierde eene gift a ƒ0,50.

27. Ewijk eene gift a ƒlOO.

28. Eindhoven a) van wijlen Mejuffrouw Anna Maria Christina Pistorius, den 3 Juni 1901 te Eindhoven overleden, /lOO; en b) eene liefdegift a / 6,32.

29. Deurne a) van N. N. eene gift a /16; en b) van N. N. eene gift a / 50.

30. Haaren schaalcollecte f 7,

31. Besoijen liefdegiften /13,45.

32. Beuningen a) van N. N. f 25; en b) van N. N. ƒ25.

33. Eersel schaalcollecte ƒ36,33’.

34. Asten eene gift voor de Missie van China f 20.

35. Hilvarenbeek collecte /13,40.

36. Boxtel a) van Adriana Engelen /5, b) van N. N. ƒ1 ,