is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fratershuis /'14,60, /) nog aan liefdegiften /13,03’; en g) twee lijsten van bijblijvende leden ƒ68,80.

47. ’s Boseb parochie St. Gatharine, van N. N. ontvangen de bijdrage voor de H. Kindsheid van 12 arme kinderen.

Over 1902.

1. Waalwijk, door bemiddeling van den Weleerw. Heer A. Knijpers Kapelaan voor een Chineesch kindje bij den doop te noemen Antonius / 25.

2. Tilburg par. Heike. Opbrengst der schaalcollecte in de Feestmis 23,81^.

3. De Eerde van wiilen Mart. Verhagen voor de H. Kindsheid ƒ25.

4. Door bemiddeling van den Eerw. Frater Odulphus in bet Fratershuis te Tilburg van een onbekende ƒ4O.

5. Door bemiddeling van den Weleerw. Heer G. v. Schijndel, Pastoor, van N. N. te Boerdonk ƒ 25.

6. Volkel door bemiddeling van den Weleerw. Heer Pastoor L. de Vaan, een offertje tot afkoop van één slavinnetje met naam bij den doop Anna Maria ƒ25.

7. Zevenbergen van N. N. / 500.

8. Door bemiddeling van den Weleerw. Heer J. F. v. d. Sande Pastoor van N. N. uit Eerde ƒ25.

9. Waspik. Offer uit de bus in de kerk / 2,10.

10. Tilburg van N. N. ƒ3,60.

11. Geldrop collecte in de kerk ƒ12,90.