is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die allen nog eenigen tijd om het kerkplein samenhield, werden de kinderen op gulle wijze onthaald in de scholen , wat de vreugde onder de kleinen ten top voerde. Menig liedje werd daarbij nog gezongen en menige toespraak gehouden.

Dit feest heelt bij allen de aangenaamste herinneringen achtergelaten, hiervan houden wij ons verzekerd.

MISSIËN.

zks -AJJJIL* j ~Ki}.-I■.'.i!.. ..TT— ■■ ■■.'. :lL'.

DUITSGH NIEUW-GUINE.A..

Brief (*) der Eerw. Zuster Valeria aan hare Medezusters te Steyl.

Van het eiland Tumleo.

wachten zou ik eindelijk gaarne eens een praatje Warnet u houden. Ik zal mijn praatzakje en mijn dagboek binnenste-buiten keeren, en al wat daar in is, zult gij hebben.

16 Maart (1899). De laatste dag onzer lange maar toch gelukkige reis was aangebroken. Het was Palm-zondag. Om 12 uur ’s middags kwamen wij bier aan. Al drie uren lang had men ons schip in de verte gezien. Na het middagmaal

(*) Vertaald uit het maandschrift «Steyler Herz-Jesu-Bote” (Bode van het H. Hart van Jesus) uit de drukkerij van het Missiehuis te Steyl. (October en November 1900.)