is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

A I-K-'A; '

APOST. VICARIAAT VAN NOORD-NYANZA (UGANDA). (*)

Brief der Katholieken van Uganda aan Mgr. Livinhac.

{Eenige van de invloedrijkste Katholieken in Uganda hebben aan Mgr. Livinhac een langen brief geschreven, ten einde hem om Missionarissen te vragen, üaar deze brief zonder twijfel de belangstelling van onze Lezers zal opwekken , geven wij er eene trouwe vertaling van.)

RUBAGA, MAART 1901.

;',p*an U, .Mgr. Livinhac, onzen Vader, en aan de groote wf^mannen, die U helpen hij de werkzaamheden, welke bediening uitmaken. Hoé vaart U, onze vrienden ? Wij groeten U, wij , Uwe familie in Uganda.

Wij willen U den tegenwoordigen toestand van Uganda bekend maken, en wij vragen het U dringend, gelieve een gunstig oor te verleenen aan onze woorden, hoewel zij niet verdienen aan U geschreven te worden. Maar U zult ons dit niet euvel duiden, immers ’t is een vader eigen, niet moede te worden aan zijn zoon te vergeven, zooals het aan een kind eigen is, niet moede te worden, zijn vader lastig te vallen met vragen.

Dit is nu de toestand van Uganda : wij hebben thans vrede. Het aantal van hen , die den katholieken godsdienst omhelsd

(*) Wij behouden de spelling van de « Annalen der Afrikaansche Missiën,” waaruit wij de twee hier volgende brieven overnemen ; men spreekt anders uit: Oeganda.—