is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwamen, was het reeds 3 uur in den namiddag, zoodat een ieder last begon te krijgen van zijn ledige maag.

(Wordt vervolgd.)

OUDE DOBTZEOELB.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

Zijn ingekomen van 8 Augustus tot 8 October.

Den Heer A. Gouwenberg, Vucht 2000. De kinderen der Zusterschool, Wervershoef 24,100. —De Zelatricen van Rotterdam 119,000. Mej. Liesje van Oirschot-Brands, Tilburg 1000. Mej. Maria Sarneel, Hontenisse 1260. Mej. M. Vos , Nuenen 1000. Mej. Berdina Arts, Winssen 1000. Het Liefdegesticht te Schagen 10,000. Mej. M. Verkotte, Delft 8000. De schoolkinderen der Eerw. Zusters te Zeddam 10,000. Mej. A. v. d. Burg, Delft 2000. Piet en Adriaan van Hoof, ’s Bosch 10,175. Mej. Maria de Meulemeester, Bergen-op-Zoom 5000. Mej. Marie V. d. Meeren, Bergen-op-Zoom 710. Mej. Johanna en Maria Hermsen , Beek 1000. Mej. Hendrika de Vries, Alphen 300. Den Heer A. Sedee, Delft 1117. Albert en Marietje Vugts, De Eerde 550. Mej. M. Luy, Boxmeer 1(X)0. Mej. Ludovica Verhoeven, Vechel 2(X)0. R. Fransen, Amsterdam 1(X)0. Uit Deurne : Frangois v. Baars, 3000. Gez. van Gestel, 2100. A. Steegs, 2000. A. Verhuist, 2000. H. Munsters, 1025. P. Goessens 700. J. v. d. Heijden, 650. Hub. v. Baar 1500. De kinderen van H. van Grinsven 17(X). J. en P. v. d. Einden. 500. J. Schoofs 500. Th. Goossens 500. L. J. Verleysdonc 340. Oer. Bouwmans 250. Ant. Koppens 250. André v. Dooren 300. W. v. Schaik 150. J. Hurkmans 100. —H. Ernst 100. Fr. v. Goch 100. J. Poulissen 100.— H. V. d. Boomen 200. Ant. Rooyakkers 50. Eerw. Fraters 14825. —De gezusters Johanna en Hendrika van Lee, Osch 1000. Mej. J. Smits, Lottum 1000. Mej. Alida Wilbrink, Enschede 1000. Pastorie St. Walburgis, Arnhem 4000. Mej. Anna van Gulick , Bloemendaal 1000. Mej. Cato Muylaert Haarlem 2250. Stephaan , Lina en Joke Pompen, Wamel 1700