is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54® JAARGANG.

N° 319.

CENTRALE RAAD.

Audiëntie den 2‘'“ December 1903 verleend door Zijne Heiligheid Fans Fins X

aan den Hoogw. Heer Algemeen Bestuurder des Genootschaps.

"i ||rerstond na de verkiezing van Paus Pius den X hadden aan Z. H. een adres van hulde opgezonden, en ons vorig nummer hebben de leden het antwoord kunnen lezen, dat de H. Vader ons door Zijne Em. onzen Kardinaal Beschermer heeft doen geworden.

Doch onzerzijds mochten wij het daarbij niet laten. Den 2<ien December jl. had de Algemeene Bestuurder des Genootschaps de eer, bij den Paus in bijzonder gehoor te worden ontvangen, aan diens voeten de hulde van den Centralen Raad aan te bieden, en hem mondelings de kinderlijke gehoorzaamheid en eerbiedige vereering van al de leden en begunstigers des Genootschaps te betuigen.

Wij willen niet trachten het echt vaderlijk onthaal te