is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parochie Ledeacker. Wij heeten haar hartelijk welkom, en bidden dat Gods zegen ze voorspoedig doe groeien en bloeien.

Ingekomen liefdegiften

Over 1903.

1. Hoogeraierde N. N. fSO,

2. ’s-Bosch, om bij gelegenheid van het Kerstfeest een kindje vrij te koopen, te neemen Maria van den Bosch , ter eere der H. Familie tot bijzondere intentie /25.

3. Van wijlen den Zeereerw. Heer H. van Heesbeen, Pastoor van Uisterwijk /100

4. Volkel voor afkoop van een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Johanna Maria /25,

5. Bergeijk Het Hof door bemiddeling van Mej. M. Bots a) van N. N. /lO en b) van A Q /5.

6. Leende a) verschillende kleine liefdegiften / 5,71; b) tot vrijkooping van een slaatje te noemen Petrus / 50; c) H. S. G. voor de arme Chineesjes ƒ25 en d) S. A. G. tot vrijkoop van een slaafje /25.

7. Tilburg parochie Hasselt a) liefdegift /1,05; bj oifer in de schaal f 10,19 en c) bijdragen der kinderen van de Fratersschool f 2,50.

8. Schijndel a) van de schaal 23 Oct. ƒ 13,12® en b) liefdegift ƒ0,17®

9. Tilburg par. Heuvel door bemiddeling van Mevrouw A Kerstens van Leeuwen van wijlen Mejufl. M. van Leeuwen ƒ5O.

10. Geldrop van wijlen Mej. Lucia Eijcken, verdienstvolle en ijverige Tresorierster /25.

11. Meergestel aan lietdegiften ƒ16,25.

12. Groot-Linden aan giffen ƒ23,90.

13. Beek bij Nijmegen a) Collecte open schaal ƒ25,84 en b) aan liefdegiften ƒ3,41.