is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het St. Josefgestioht, Achteveld 10,000. Mej. Mina en Dina Meulen■dijk, Lierop 1000 Mej. W. van Neggel , Alkmaar 10,000. Mej. Wilhelmina Peters, Puiflijk 1300. Mej. Joanna v. Gasteren, Reek 1000. Mej. J. M. van Bpt, Lierop 150. —Mej. Cato Rovers, Aarle-Rixstel 1050. —G. van der Laak, Bergeijk 1000. Mej. R. Kox, Arnhem 100. B. Roelofs, Duiven 1000. De Zusters van O. L. Vrouw, te Enschedé 15000. Maria Lukassen en Frederika Thysen, Nederasselt 1350. Antoon, Henri en Marrietje van Diepen , Het Hout 2200. Mej. P. Gondrei, Rijswyk 1000. Mej. W. de Haar, Niftrik 1000. Mej. Ch. en Jae. De Vreught, ’s Hage 4000. Gezusters van Egmond , Aarlanderveen 1000. Den Heer W. v. d. Wiel, Amsterdam 2000. Mej. Piëta van Mierlo, Vucht 2270. Mej. Margaretha Croonen en Petronella Aka, Beuningen 1000. Mej. Anna Somer, Houten 1000. Den heer Nicolaus Linders, Helmond 3000. Mej. Maria Toirkers, Boxtel 1100. Mej. Maria Mallens, Schijndel 4000. Mej. Marie en ■Cornelia Grijsbach , Haaren 1000. De kinderen van W. v. Beersum , Duiven 2500. Mej. M. Boezaart, Wassenaar 2000. Mej. Joanna Rammeling, 1960. Mej. Anna Broere , Den Dungen 125. Mej. Martina Glaudemans, St. Michiels-Gestel 1000. Mej. Maria en Cornelia de Koning, Oostelbeers 1000. Mej. Francisea Piron , Sibengewald 1060. Mej. L. v. ülden , Leiden 2000. N. Jf. uit Tilburg •3000. Den heer J. Weegenaar, Rosmalen 1050. Mej. Maria v. d. Meeren , Bergen op Zoom 1000. Den Heer Martinus de Haas, Helder 1000. Het St. Willebrordusgesticht te ’s Hage, 10,000.

DOODSBERICHTEN.

In hel gebed der leden worden aanbevolen;

1. De Zeereerw. Heer J. Cl. Pernot, Directeur van het Seminarie der vreemde Missiën ; meer dan 30 jaar was ZEw. lid van den Centralen Raad des Genootschaps. Hij overleed god vruchtig te Parijs den 27™ Februari 1904, in zijn 81® jaar.

2. De E. Pater Louis Biendine, van het Gezelschap van Jesus, ■overleden op Geylon (Vóór-Indië.)

Uit Nederland :

3. (Bisdom ’s-Bosch): a) Haps: de Zeereerw. Heer F. Manders, rustend Pastoor, weldoener (..ie blz. 78.)

b) Scbijndel : Mej. Joanna Ghristianus van den Heuvel, wel■doenster (Zie blz. 78.)

c) Vierlingsbeek : Mej. Joanna van den Bosch, Oppertresorierster en weldoenster (zie blz. 78.)

4. (Bisdom Breda): Dongen: Mej. Joanna Cornelia van Son, Zelatrice en weldoenster.

Van elders:

5. Nog 5 EE. HH. Geestelijken (allen uit Frankrijk), en 14 andere weldoeners, ijveraars, enz. (5 in Frankrijk , 6 in .Spanje, en 3 in Zuid-Amerika.)