is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tocht uit; en telkens met wat nieuws, met wat anders. Hebt ge dat mooie groepje niet gezien van die geelwitte Pauskindjes, zou ’k zeggen ? En dat snoeperige, nieuwe beeldje van bet Jesus-Kind? Waarlijk fijn van kleur en lijnen! Ja, zoo zegenend met het handje omhoog gaat Jesus tusschen onze kinderen door. En in de kerk , was alles om de kindsheid ; groot en klein; en ge hadt eens moeten zien hoe die katechismusklantjes den vinger opstaken, toen de predikant van de preekstoel at vroeg: waarom die Sineesjes niet in den hemel kwamen ? En na de Mis de zegening der kinderen . dat is altijd aandoénlijk, als een Pastoor de kinderen zegent zijner Parochie : een Herder die het b»sle aan zijne jonge lammetjes geeft: een andere Christus , die zegt: Laat de kleinen tot mij komen 1

En daarna de liedjes en het ver.sje; met aandacht werd hel aangehoord door de menschen en door God, hopen wij.

Na afloop van den Kerkdijken dienst trok men nog een ander deel der Parochie in , tot de tijd voor t middageten kwam en de stoet ontbonden werd. De scbaal en de zakjes brachten op /40.31. God hoore ons gebed voor de arme Sineesjes.

Ingekomen liejdegiften :

1. Someren door bemiddeling van den Weleerw. Heer J. van Moorsel: a) van N. N. tot vrijkoop van een slaafje /25 en b) van N. N. tot vrijkoop van een slaafje te noemen Gerardus, en een slavinnetje te noemen Maria Anna fiO.

2. Van N. N. uit Linden /100.

3. Door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor te Middel beers /'25.

4. Tilburg par. Hasselt a) collecten ;9,19; b) liefdegift ƒ1,46; en c) bijdrage der kinderen van de Fratersschool ƒ5.

5. Druuen collecte / 14.

6. Tilburg par. Heike ; a) scliaalcoliecte onder de H. Mis van ’t Genootschap f‘25,11; b) eene liefdegift van N. N. aldaar O

A.

8