is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/25; en c) eene liefdegift van wijlen Mej. Elisabeth Wouters toegevoegd lid van het Genootschap f 100.

7. Boxmeer collecten /90.

8. Leende a) verschillende liefdegiften /11,27; h) van N.N-/lO; c) van C. J. /9; d) lot vrijkooping van een slaafje te noemen Aloysius f5O en e) A. L. S. G. voor de arme Chineesjes / 47,79.

9. Eindhoven a) offer hij de H. Mis /30 en h) liefdegiften ƒ3,32.

10. Oss aan liefdegiften van den Heer Reinerus Goossens aldaar ƒ2OO.

11. Donk collecten ƒ23,

12. Schijndel collecte 14 Juni ƒ32,535

13. St. Michiels-Gestel tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Francisca ƒ25.

14. Hilvarenheek a) coll. /11,16 ;en h) liefdegiften /10,09.

15. Oirschot a) liefdegiften ƒ25 en h) verschillende liefdegiften ƒ12,97®.

16. Stratum collecte in de H. Mis hij het feest der H. Kindsheid ƒ15,70®.

17. Tilburg par. Noordhoek collecten ƒ18,82.

18. Helmond a) collecten /130,10 en b) liefdegiften /4

19. Boerdonk N. N. voor een slavinnetje te koopen en doopen

20. Nuenen a) collecten onder de H. Mis ƒ 36,66; h)door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor tot vrijkoop van een slaafje te noemen Franciscus ƒlOO en c) eene liefdegift ƒ2,50.

21. Boxtel a) van N. N. voor de zielerust van mijne dierbare ouders, ter eere van den H. Jozef ƒ0,50; h) om nog in deze maand de gevraagde gunst te verkrijgen ter eere van den H. Jozef ƒ0,50; c) van N. N. ƒ1,50; d) van N. N. ƒ 2,15; e) van N. N. ƒ2; en f) van eene overledene weldoenster ƒ 50.

22. Tilburg par. Heuvel a) collecten ƒ18,84' cent en h) tot vrijkooping van een slaafle ƒ5.