is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opbrengst, maar het geheele cijfer der ontvangsten en tevens dat der uitgaven aan de hoofddirectie te Parrijs werd opgegeven.

NEDERLAND.

BISDOM VAN ’sBOSCf].

Ingekomen liefdegiften :

1. Van wijlen den Zeereerw. Heer F. J. Sweens, pastoor van Vortum en Mullem / 500.

2. Van wijlen den Zeereerw, Heer J. G. Bijnen, deken en pastoor van Heusden, ƒ500.

3. Van wijlen den Weled. Heer G. H. Spoorenberg te Helmond /5000.

4. Tilburg par. Goirke, van den offer en de schaal ƒ38,01.

5. Helmond liefdegiften ƒ0,55.

6. Door bemiddeling van den Eerw. Direcfeur van de Stoomdrukkerij van ’t B. K. Jongensweeshuis te Tilburg. Uit Leeuwen, tot vrijkooping van een slavinnetje en een slaafje, resp. te noemen Maria en Jozef ƒlO.

7. Veghel liefdegift van N. N. tot lafenis der geloovige zielen ƒ 50.

8. Schijndel van wijlen den Heer Adrianus Vugts voorde H. Kindsheid ƒlO.

9. Woensel a) van N. N. uit Woensel ƒ 200 en b) uit Woensel van N. N. tot vrijkooping van vier slaafjes wier namen zullen zijn Hyacinlhus, Maria, Petrus en Wilhelmina ƒ2OO.

10. Helenaveen, aan offers voor de H. Kindsheid ƒ 20.

11. Valkenswaard eene gift van N. N. ter eere van het Goddelijk Kind Jesus en den H. Antonius van Padua ƒ25.