is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stoppeldijk, N. N. /10 voor Gods zegen te verkrijgen. Oudenbosch, verschillende lietdegiften/7.4f0. Dongen, van Mejuffrouw Gornelia Kanters voor een slaafje en tot onderhoud, te noemen : Gornelia, Maria, tot intentie van een zaligen dood en tot lafenis der geloovige zielen f 50; van de familie van Baal / 2,50; van N. N. /250 : van N.N. tot zekere intentie f 25. Een feestje van de pensionairen / 37.00. Oosteind N.N. f 25 tot lafenis der geloovige zielen. N.N. f 25 tot voorbereiding van de eerste H. Gommunie. Oosterhout, van den Wel Ed. Heer J. Verschuren van Spaandonk ƒl5. Ter intentie voor N. N. f 25. Teteringen , N. N. ƒ5 en N. N. /l. Steenbergen uit dankbaarheid van een zelatrice ƒ25, om een slaafje vrij te koopen, dat bij den H. Doop den naam van Anna zal gegeven worden. Prinsenhage, verschillende liefdegiften f 120.06, van wijlen den HoogEerw. Heer Mgr. P. van Oers ƒ100; van den Heer G. v. d. R. voor een slaaQe /15. Den Hout N. |N. tot lafenis eener ziel /2000; verschillende liefdegiften ƒ171.12.