is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55® JAARGANG

N» 326

FHANKKIJK.

Centrale Raad.

Brief van Z. Em. Vincemo Vannutelli, Kardinaal-Beschermer des Genootschaps, aan den Hoogw. Heer Algemeen Bestuurder.

Rome, 19 Januari 1905.

Hoogwaardige Heer ,

genoeg-en heb ik aan Z. H. den Paus , den jaar- 1904 van de Annalen der H. Kindsheid ter hand gesteld. Met nog grooter voldoening zag ik, met wat vaderlijke goedheid de Heilige Vader dit huldeblijk aanvaardde, en hoe aangenaam het hem was te vernemen, dat het Ge-

A

3