is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bisdom van ’s Bosch.

Ove)’ 190‘4.

1® Erp. a.) collecten / 68,15; b) aan verschillende liefdegiften f 47,86; c) lot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Anna Maria Adriana van den Wijngaard / 25; d) tot vrijkoop van een slaaQe te noemen Martinus / 25; e) eene liefdegift / 25 ; f) tot onderhoud van een slaaQe / 0,50 ; g) eene liefdegift ƒ3O; hj liefdegift tot lafenis van eene dierbare overledene ƒ10; i) tot vrijkoop van een slavinnetje der zelalricen te noemen Petronella Maria van den Bosch ƒ 29; en j) uit Boekel tot vrijkoop van een slaafje te noemen Joseph ƒ 25.

2® Tilburg, par. Noordhoek. a) Kweekelingen van het Fralershuis ƒ16,20; b) Weesjongens ƒ14,70; c) Fraterschool in de Schoolstraat ƒ3l; d) Eerw. Fraters en Kweekschool in de Fraterstraat ƒ 49,50.

Over 1905

Baemeer in plaats van a) van wijlen Mej. Helena van den Bosch ƒ 25; a) van wijlen Mej. Helena van den Bosch ƒ 50. 1® Zevenbergen van N. N. voor de H. Kindsheid ƒ 200.

2® Ravenstein eene gift tot vrijkoop van een slaa^e, dat bij den H. Doop zal genoemd worden Josephus Maria van Ravestein ƒ 50.

3® Leeuwen van N. N. door bemiddeling van den Hoogeerw. Overste van het R. K. Jongensweeshuis te Tilburg voor ’t vrijkoopen van een slavinnetje en een slaaQe respectievelijk te doopen Maria en Jozef ƒ 10.

4® Oisterwijk van N. N. ter eere van de H. Familie en den H. Antonius ter vrijkooping van een slaafje , te noemen Johannes Gornelis ƒ 25.

5" Sehijndel van N. N. voor de H. Kindsheid ƒ 100.

6® Veghel. a) van N. N. tot zekere intentie om door het Genootschap der H. Kindsheid een slaafje vrij te koopen te noemen Lambertus ƒ 25; b) van N. N. tot vrijkooping van slaafje ƒ 50; c) van N. N. ƒ 1 ; d) van N. N. ƒl.