is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN OVER HET JAAR 1904

Aan Annalen ƒ 1406 76

Aan Lijsten

Aan Porto’s , 13413

Totaal f 1555,89'

Balance 1904

Totaal der ontvangsten ... / 44024,38

Totaal der uitgaven . 1555 89

/ 42468,49

Gezien en goedgekeurd.

J. POMPEN, Directeur.

’s Bosch, 6 Juni 1905.

N» 1591

rtoor Ons {gezien , en <i>edifekHurd.

’s Bosch, 7 Juni -1905.

lle Bisschep van ’s Bosch ,

t W. van de Ven

NB. l® Onder de ontvangsten in de onderscheidene parochiën zyn begrepen de volgende liefdegiften: Tilburg par. Heike a) schaalcollecte onder de H. Mis in Juni f 25,71; b) idem in Nov. / 27,61 ; c) liefdegift van N. N. /25; d) van wijlen Mej. Elisabeth Wouters toegevoegd lid der Kindsheid /lOO; en e) van de Fraterschool /61. Tilburg par. Goirke, a) door bemiddelling van de Eerw. Zusters, van de schoolkinderen /4; b) offer en schaal in Mei f 34,97; en c) idem in Oct. / 38,01. T'tihMrgr par. iVoordhoefe a) van de kweekelingen van het Fratershuis /16,20; b) van de Weesjongens /14,70; c) van de Fraterschool in de Schoolstraat / 31; en d) van de Eerw. Fraters en Kweekschool in de Fraterstraat ƒ49,50. Tilburg par. Hasselt bijdrage der kinderen van de Fraterschool f 1,50. Hilvarenbeek collecten / 26,45. Oisterwijk