is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport, f 13355,93

Aan eenige kleinere giften te zamen. ... – 39,32

Uit het legaat van wijlen den Zeereerw. Heer Habraken, in leven Pastoor te Gasteren, over het jaar 1904 – '255,

Alsnog verschillende bijdragen uit parochiën waar het Genootschap nog niet is opgericht als : Raamsdonk- 44,55

Gasteren ■ 2,40

Strijp ■ 27,65

Steensel en Knegseh – 22,20

Riethoven – 9,50

Totaal t 13781,55

Ingekomen liefdegiften:

1. Someren a) van N. N. ƒ0,35; b) van N. N. ƒ1; c) van N. N. ƒ 2,50; d) schaal ƒ7 ; e) Eind van N. N. ƒ 2,50; t) van N. N. ƒ10; g) van N. N. ƒl5 en h) van N. N. ƒl5.

2. Loon-op-Zand van Maria Gatharina Verster tot vrijkoop van twee Ghineesche kinderen, die de namen zullen dragen van Maria en Gatharina ƒ5O.

3. St. Michiels-Gestel Uit de nalatenschap van wijlen den Weleerw. Zeergel. Heer G. R. T. Sprengers, leeraar aan het Instituut voor Doofstommen ƒ3OO.

4. Helmond a) Collecten ƒ 146 ; b) liefdegiften f 3,45; en c) van wijle Mevr. Wed. A. Raijmakers van Glabbeek ƒ2OO.

5. St. Hubert tot zielelafenis van Wilhelmina Willems en tot vrijkoop van twee slavinnetjes, welke genoemd zullen worden Wilhelmina en Maria Anna ƒ 200.

6. Zevenbergen van N. N. ƒ5.

7. Ravenstein van N. N. eene gift tot vrijkoop van een slavinnetje, dat bij den H. Doop zal genoemd worden Theresia Maria van Ravenstein /50.

8. Nistelrode eene gift aan de H. Kindsheid van Joanna Versteegen in December 1904 aldaar overleden

9. Geldrop collecte f 13,71.