is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DECANAAT WIJK. gl. C

Wijk 184^,20

Rreust 540,—

St. Geerlruide. . 62,40

Gronsveld ■ 60,

Heu(]em 131,—

Mesch _ • 5,50

Totaal9B3,lo

Recapitulatie, gl. c.

üecan : Roermond. 2793,41

. Echt. 1406,11

» Gennep. ■ 887,91

o Gulpen. 1545,95

I) Heerlen. . 1120,38

„ Hotst. . ■ 3263,11

» Kerkrade. 2180,21

Transporteeren; 12.897,08

Transport: 12.897,08

Decan: Maastricht . 1509,05

» Meerssen. 1216,77* .> Schimen. 853,85 » Sittard. 519,60 » Venlo. 2407,23 » Weert. 1459,30 „ Wijk. 983,10 Totaal : 21.845,99

.> Schinnen. 853,85

» Sittard. 519,60

» Veiilo. 2407,23

» Weert. 1459,30

„ Wijk. . 983,10

Totaal : 21.845,99

Gestort te Aken : 3060,81 Totaal hier ontv.; -18.785,18

Totaal hier ontv.; -18.785,18

UITGAVEN :

Voor de annalen, lijsten en vracht. 659,47 Batig saldo : f 18.125,71

Batig saldo : f 18.125,71

Aldus opgemaakt te Roermond , 5 Juli 1905.

De Diocesaan-Directeur;

Dr. G. Bauduin , Prof.