is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Drunen ; de Zeereerw. Heer F. P. Ghijsens, Pastoor.

4. Boxtel; dé Zeereerw. Heer. A. G. v. d. E, weldoener '(zie bladz. 98.)

5. Boxtel: A. v. de 8., weldoener, (zie bladz. 98.)

6. Leende : Maria Simkens, weldoenster (zie bladz. 97.)

7. Tilburg: Par. Besterd, de Familie Poulussen, weldoeners (zie bladz 99.)

8. Besoijen: Mej. Maria Ver wiel, Oppertresorierster van bet Genootschap der H. Kindsheid aldaar.

9. Grave; N. N. (zie bladz. 99.)

10. Het Hout: Mej. de wed. M A. van Vlerken geb. van Woensel , Oppertresorierster en weldoenster (zie bladz. 99.)

Breda : de Hoogeerw. Heer G. van Spaandonk, directeur; Mej. R. Stuyck, algemeene Tresoriester; Eerw Zuster Uittewilligen, Beggijn.

Van elders:

Nog 2 E.E. H.H. Geestelijken en 8 andere weldoeners, ijveraars, enz. in Frankrijk, België, Italië.