is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55® JAARGANG.

N» 329

CENÏHALE RAAD.

Bijzonder gehoor bij Z. H. Plus X. Een woord over

den toestand des Genootschaps

2l‘>te“ Juni 11. hadden wij de uitstekende eer en het roote genoegen wederom bij Z. H. te worden toegelaten. Ten derden male sinds het bestijgen van den pauselijken troon, ontving Pius X ons in bijzonder geboor. Wij wagen het niet, zijn vaderlijk onthaal te schilderen; slechts enkele woorden willen wij herhalen van hetgeen het zichtbaar opperhoofd der Kerk ons zeide naar aanleiding der zwarigheden die het Genootschap in deze dagen van beroering ondervindt, en der bekommering, die zij bij ons moeten doen ontstaan.

In plaats van zich over te geven aan eenige onrust over

A.

9