is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland.

Bisdom van ’s Bosch.

Ingekomen liefdegiften.

1. a) Asten collecten / 68; en b) tot afkoop Jfvan een slaafje f 50.

2. Tilburg parochie Noordhoek a) collecten f 2i,255 en b) liefdegiften /0,60.

3. Waalwijk parochie van den H. Johannes den Dooper, van Wijlen Mej. Maria Elisabeth Witlox overleden 14 Augustus 1905 fiOO.

4. Boxmeer collecte bij de H. Feestmis 16 Augustus jl. ƒ30,30.

5. Besoyen van Wijlen Mej. Maria Verwiel, Oppertresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid, aldaar overleden 16 Juli 1905

6. Door bemiddeling van het Fraterhuis te Tilburg, van een gezellig kaartcluhje uit Eerde Veghel /0,50.

7. Tilburg door bemiddeling van de Directie der Drukkery van het R. K. Jongensweeshuis, van verkochte overstempelde postzegels ƒ 14,67.

8. De Eerde van wege Henricus de Jong, te De Eerde overleden /100.

9. Ravenstein van N. N. ƒ 10.

10. Schijndel collecten 13 Juli ƒ 31,60®.

11. St. Michiels-Gestel tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen: Gerarda Anna Maria /25.

12. Someren schaal hij gelegenheid der H. Kindsheid /18,89.

13. Helmond van een overleden weldoener uit. Helmond /1500.

14. ’s Bosch van N. N. / 28,02.

15. Osch door welwillende bemiddeling van den WelEerw. Heer v. Roessel Kapelaan van N. N. eene liefdegift voor de H. Kindsheid /25.

Besoyen 16 Juli 1905.

Het overlijden van de zeer geachte Mej. Maria Verwiel was zoo wel voor de armen der Parochie Besoyen als voor de Congregatie en voor de H. Kindsheid een groot verlies. Zij, Hoofdtresorierster der H. Kindsheid en Prefecte der Congre-