is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Missiën.

AFRIKA

AP. VICARIAAT VAN MADAGASKAR.

Brief van den Eerw Pater Gasteis , Overste der Missie van Tananarive aan de leden der H. Kindsheid.

Tananavire, 30 Maart 1905

Dierbare Kinderen.

der werken, welker behoud en ontwikkeling den Missionarissen meest ter harte gaat, is dat der Gatechis' ten. Dezen zijn inderdaad kostbare medewerkers ; zij vervangen den afwezigen missionaris te midden der christenheid , waarvan zij waarlijk de ziel zijn. Zij nemen zijn onderwijs over, en dank aan tiun naarstigen arbeid, wordt het goddelijk zaad niet opgepikt door de vogelen des maar dringt het diep in de zielen, waar het ontkiemt voor de latere oogsten. Soms toegerust met de uitnemenste begaafdheden en een zekeren smaak voor de zaken van God, vervullen onze Catechisten onder den invloed der gratie van boven eene bijzonder kiesche taak, tot welke mensche-